Troeven
Feiten
Werkwijze
Extra
Links
Contact

Klantenprofiel

Vooraleer van start te kunnen gaan, wordt in een inleidend gesprek nagegaan aan welke aspecten van het wagenpark de klant het meeste belang hecht. Afhankelijk van deze gegevens wordt een uniek klantenprofiel opgesteld. Dit klantenprofiel zal richtinggevend zijn voor verdere beslissingen.


Initiële analyse

In deze eerste fase wordt een volledige analyse gemaakt van het huidige wagenpark. Bij deze analyse wordt naast de huidige financieringsvorm ook gekeken naar gegevensstroom, huidige partners, car policy, contractvoorwaarden,… en worden alle kosten die verband houden met het wagenpark bestudeerd.


Keuze van de geschikte oplossing

Aan de hand van het klantprofiel en de resultaten van de initiële analyse worden een aantal voorstellen uitgewerkt die vervolgens met de klant besproken worden.


Implementatie

Eens de gekozen strategie is vastgelegd wordt de uitvoerende taak van het wagenpark door Requieslease overgenomen en worden de geschatte kostenbesparingen doorgevoerd. In vele gevallen zullen de volledige besparingen pas bereikt worden na afloop van de huidige contracten. Ook deze huidige contracten worden door Requieslease verder opgevolgd.


Opvolging

Bij ons wordt voor elke klant een dossierverantwoordelijke aangeduid. Voor vragen of problemen tijdens het contract kan u steeds bij deze persoon terecht. Op deze manier garanderen wij een snelle en efficiënte oplossing.


Periodieke verslaggeving

Elke maand ontvangt u van ons 1 factuur per wagen en een algemeen overzicht van uw wagenpark. In dit overzicht wordt een duidelijk beeld gegeven van de huidige stand van uw wagenpark alsook van eventuele veranderingen die zich in de desbetreffende periode hebben voorgedaan. Ook de resultaten van onze analyses die wij continu maken om uw wagenpark blijvend te optimaliseren worden in dit overzicht weergegeven.