Troeven
Feiten
Werkwijze
Extra
Links
Contact

“Het wagenpark van een onderneming heeft de laatste jaren haar vaste plaats ingenomen in de kostenstructuur van de meeste ondernemingen. Terwijl de meeste bedrijfsleiders het erover eens zijn dat de bedrijfswagen een vaste waarde is geworden in het Human Resource domein, stellen wij vast dat de uitvoering van het wagenparkbeheer minder in de schijnwerpers staat. Nochtans is ook deze materie een gespecialiseerd vak geworden dat tot aanzienlijke kost- en tijdsbesparing kan leiden.


Requieslease is gespecialiseerd in het beheer van wagenparken van 1 tot 100 wagens. De praktijk leert ons dat bij deze wagenparken de grootste besparingen mogelijk zijn. De belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van een gespecialiseerde dienst voor wagenparkbeheer. Omdat de inrichting van een interne dienst bij deze grootte van wagenparken niet rendabel is, biedt uitbesteding de geschikte oplossing.”

 

Wij hopen u spoedig te mogen ontmoeten om onze activiteiten toe te lichten